Басылмалар /
Инвестициялык изилдөө

Кыргызстандын ишкердик коомунунун анализине маанилүү аспап деп, 2004 жылдын июнь айындан бери жүргүзүлүп жаткан Эл аралык ишкерлер кеӊешинин Инвестициялык изилдөөсү саналат. Изилдөөлөрдүн жыйынтыгы Эл аралык ишкерлер кеӊешинин сайтында жана “Бүгүнкү инвестициялар” журналында жарыяланат.