Басылмалар /
Жумалык

Бир жумада болуп өткөн окуялардын маалыматтарын жана дагы келе жаткан бир жуманын алдын ала жарыяларды жана окуяларды камтып турган Эл аралык ишкерлер кеӊешинин Жумалыгы (дайджест) 2008 жылдын октябрь айындан баштап иштеп чыгарылат. Дайджест Эл аралык ишкерлер кеӊешинин бардык мүчөлөрүнө электрондук дарек аркылуу жөнөтүлөт. Эл аралык ишкерлер кеӊешинин мүчөлөрү выпускта көрсөтүлгөн окуялардын жана иш-чаралардын маалыматтарын деталдоосу үчүн суроолорун жиберүүсү мүмкүн. Эл аралык ишкерлер кеӊеши Жумалыкты болочок иш-чараларды жана демилгелерди жарык кылуу үчүн жакшы аспап деп эсептейт.

Беттер:
1 2 3
...
37 38 39