Мыйзамдар / Салыктар /
Кыргыз Республикасында чет мамлекеттер менен түзүлгөн кирешеге жана капиталга (мүлккө) кош салык төлөөнү болтурбоо