Мыйзамдар / Жер казынасын пайдалануу /
Кыргыз Республикасынын көмүр жөнүндө мыйзам