Мыйзамдар / Жер казынасын пайдалануу /
Жер казынасын пайдаланууда продукцияны бөлүштүрүү жөнүндө макулдашуулар тууралу мыйзам