Мыйзамдар / Жер казынасын пайдалануу /
Кыргыз Республикасынын жер казынасы жөнүндө мыйзам