Мыйзамдар / Инвестициялар /
Турукташтыруу режимин колдонуу тартиби жана шарттары жөнүндө жобо