Мыйзамдар / Инвестициялар /
Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө мыйзам