Мыйзамдар / Инвестициялар /
Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүк жөнүндө мыйзам