ЭИК мүчөлөрү
үчүн кирүү

Сайтыбыздын жабык бөлүкчөлөрүнө ЭИКтин мүчөлөрү гана кире алат.Эгерде Сиз ЭИКтин мүчөсү болсоңуз, логин жана ачкыч сөзүңүздү ушул жерден териңиз.Логин жана ачкыч сөзүңүздү алыш учун, бизге кайрылууңузду суранабыз.

Басылмалар /
Бүгүнкү инвестициялар

Эл аралык ишкерлер кеӊеши 2004 жылдан баштап «Бүгүнкү инвестициялар» деген журналды басып чыгарат. Жогорку полиграфикалык деңгээлде аткалылган жылтырак (жалтырак) журнал, Кыргызстанда болуп жаткан инвестициялык климатын жана базардын өнүгүүсүн жарыкка чыгарат. Орус жана англис тилдеринде, аны менен бирдей кыргыз тилинде макалалар жарыяланат. Жогорку окуу жайлардын студенттери жана башка билим берүүчү мекемелери; жергиликтүү ишкердик чөйрөлөрдүн өкүлдөрү жана өкмөттүк эмес уюмдары; эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, дипломатиялык өкүлдүктөрү; өкмөттүк органдары, парламентарийлер; өлкөгө ивестициялооону пландаштырып жатышкан, аны менен Кыргызстанда иштеп жатышкан инвесторлор - максаттуу аудиториясы болуп эсептенелет.